Vi vill stärka barn med hjälp av böcker
Oh jag vill veta mer!
Vill du lära känna Stråla &
hens vänner?
Ja det vill jag!
Föregående
Nästa

Barnböcker med viktiga budskap

Vår önskan är att varenda unge, liten som stor, får känna sig värdefull och unik. Att bli sedd och bekräftad skapar trygghet att växa, utvecklas och må bra i. Vi vill med våra böcker, produkter och tjänster boosta barn i tidig ålder med tron/vetskapen om att de är fantastiska precis som de är. Vi hoppas på vårt sätt kunna bidra till trygga, starka barn som vågar vara sig själva och känna sitt eget värde.

Tack för att du är här! Tillsammans kan vi – för barnens skull!

Maria och Marina

Ny bok

Du har rätt att vara den du är om att bli sedd och lyssnad till,
omhändertagen och älskad.

Vad kan tränas i våra böcker?

Självförtroende

Sin tro på sina prestationer
Genom att utmana barnen att prestera vill vi ge dem chanser att få lyckas och på så sätt känna sig stolta över sig själva. Budskapet vi vill förmedla är att våga pröva göra nya saker, antingen går det första gången eller så får de pröva igen. Inget händer med den de är, de är samma fantastiska person oavsett hur det går!

Självkänsla

Känslan för sig själv
Barnen får både höra och säga fina ord om sig själva samtidigt som de får chans att uttrycka sina känslor och behov. Böckerna hoppas vi ger en känsla av att bli sedd och bekräftad med budskapet om att de är fantastiska precis som de är, värdefulla och unika!

Självmedkänsla

Hur vi behandlar oss själva
Genom att barnen får chans att sätta ord på sina känslor och behov, vilket uppläsaren lyssnar på och bekräftar. Budskapet vi vill förmedla är att vi alla bör vara snälla mot oss själva, både genom att uttrycka våra känslor och behov samt att vara förlåtande mot oss själva vid motgångar. Kort sagt; att behandla sig själv med kärlek och respekt!

Våra böcker

Genom våra böcker får barnen möta värdefulla budskap och uttrycksfulla bilder. Böckerna är uppbyggda på ett enkelt sätt, utan krångel. Barnet får möjlighet att lyssna, tänka, känna och samtala med karaktärerna genom uppläsaren. På ett lekfullt sätt får barnet möta begrepp som självkänsla, självförtroende samt självmedkänsla.

Läs mer

Berättelser från läsare

Vad kan tränas i våra böcker?